தமிழ் உல்லாசப்பயணி யின் அர்த்தம்

உல்லாசப்பயணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உல்லாசப்பயணம் செல்பவர்.