தமிழ் உல்லு யின் அர்த்தம்

உல்லு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேங்காய்ப்பாரை.