தமிழ் உலுவித்தம் பழம் யின் அர்த்தம்

உலுவித்தம் பழம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (காட்டில் கிடைக்கும்) சிறிய சிவப்பு நிறப் பழம்.

    ‘உலுவித்தம் பழத்திலிருந்து சாறு எடுக்கலாம்’