தமிழ் உலோபி யின் அர்த்தம்

உலோபி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கஞ்சன்.