தமிழ் உலைக்களம் யின் அர்த்தம்

உலைக்களம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கொல்லன் பட்டறை.