தமிழ் உலைமூடி யின் அர்த்தம்

உலைமூடி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சோறு சமைக்கும் பாத்திரத்தின் மூடி.