தமிழ் உள்நாக்கு யின் அர்த்தம்

உள்நாக்கு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உள் வாயின் குழிந்த மேல்புறத்தின் முடிவில் தொங்கும் சிறு சதை.