தமிழ் உளப்பாங்கு யின் அர்த்தம்

உளப்பாங்கு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மனப்பாங்கு; மனப்பான்மை.

    ‘அவரவர் உளப்பாங்கைப் பொறுத்து விளக்கம் வேறுபடுகிறது’