தமிழ் உள்மனம் யின் அர்த்தம்

உள்மனம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒருவரை) எச்சரிக்கும் உணர்வு; உள்ளுணர்வு.

  • 2

    உளவியல்
    அடிமனம்.