தமிழ் உள்ளங்கை யின் அர்த்தம்

உள்ளங்கை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ரேகைகள் காணப்படும்) கைப் பகுதி.