தமிழ் உள்ளன் யின் அர்த்தம்

உள்ளன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சுமார் முக்கால் மீட்டர் நீளத்தில் உருண்டையாகவும் சதைப்பற்றோடும் இருக்கும், (உணவாகும்) வெளிர் நீல நிறக் கடல் மீன்.