தமிழ் உள்ளிப்பூண்டு யின் அர்த்தம்

உள்ளிப்பூண்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெள்ளைப்பூண்டு; உள்ளி.