தமிழ் உள்ளிருப்பு வேலைநிறுத்தம் யின் அர்த்தம்

உள்ளிருப்பு வேலைநிறுத்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பணியாளர்கள் பணியிடத்தின் உள்ளேயே தங்கியிருந்து நடத்தும் வேலைநிறுத்தம்.