தமிழ் உள்ளூர் வரி யின் அர்த்தம்

உள்ளூர் வரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பொருள்களின் மீது உள்ளாட்சி நிர்வாகமோ மாநில அரசோ விதிக்கும், விற்பனை வரி போன்ற வரி.