தமிழ் உளவியலாளர் யின் அர்த்தம்

உளவியலாளர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனித மனத்தின் இயக்கம் மற்றும் இயக்கம் சார்ந்த நடவடிக்கைகளைப் பற்றி ஆராய்பவர்.