தமிழ் உளுத்தம் பருப்பு யின் அர்த்தம்

உளுத்தம் பருப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடைத்த உளுந்து.