தமிழ் உளைச்சல் யின் அர்த்தம்

உளைச்சல்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (கை, கால், மூட்டு போன்ற இடங்களில் ஏற்படும்) கடுமையான குடைச்சல் வலி.

    ‘கால் உளைச்சலால் அவனால் நன்றாக நீட்டிக்கூடப் படுக்க முடியவில்லை’