தமிழ் உழக்கு யின் அர்த்தம்

உழக்கு

வினைச்சொல்உழக்க, உழக்கி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒன்றை) மிதித்தல்.

  ‘அந்தப் புத்தகத்தை உழக்காமல் வா’
  ‘சைக்கிளை உழக்கிக்கொண்டு சென்றான்’

தமிழ் உழக்கு யின் அர்த்தம்

உழக்கு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (முன்பு வழக்கில் இருந்த முகத்தல் அளவையான) படியில் நான்கில் ஒரு பாகம் அல்லது இரண்டு ஆழாக்கு.

 • 2

  மேற்சொன்ன அளவு குறிக்கப்பட்ட கலம்.