தமிழ் உவகை யின் அர்த்தம்

உவகை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மகிழ்ச்சி.

    ‘அவள் உள்ளத்தில் உவகை பெருக்கெடுத்தது’