தமிழ் உவர் யின் அர்த்தம்

உவர்

வினைச்சொல்உவர்க்க, உவர்த்து

 • 1

  உயர் வழக்கு கரித்தல்.

 • 2

  துவர்த்தல்.

தமிழ் உவர் யின் அர்த்தம்

உவர்

பெயரடை

 • 1

  உப்புத் தன்மை கொண்ட.

  ‘உவர் தன்மை உள்ள மண்ணில் தென்னை பயிரிடலாமா?’
  ‘உவர் மண்’
  ‘உவர் நீர்’