தமிழ் உஷ்ணமானி யின் அர்த்தம்

உஷ்ணமானி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெப்பமானி.