தமிழ் ஊசிக்காது யின் அர்த்தம்

ஊசிக்காது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறு ஒலியையும் கேட்கும் திறன் படைத்த செவி.

    ‘மெதுவாகப் பேசு, அம்மாவுக்கு ஊசிக்காது’