தமிழ் ஊசிவெடி யின் அர்த்தம்

ஊசிவெடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பட்டாசுகளில்) குறைந்த ஒலியை எழுப்பக்கூடிய குச்சி போன்ற வெடி வகை.