தமிழ் ஊடுசுவர் யின் அர்த்தம்

ஊடுசுவர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அறையைப் பிரிக்கும்) குறுக்குச் சுவர் அல்லது இடைச்சுவர்.