தமிழ் ஊடுருவல் யின் அர்த்தம்

ஊடுருவல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ‘ஊடுருவு’ என்னும் வினையின் (எல்லாப் பொருளிலும் வரும்) பெயர்ச்சொல்.