தமிழ் ஊடை யின் அர்த்தம்

ஊடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தறியிலோ துணியிலோ) குறுக்குவாட்டில் செல்லும் இழை.