தமிழ் ஊண் யின் அர்த்தம்

ஊண்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு உணவு.

    ‘மனிதனுக்கு ஊண், உடை, உறைவிடம் ஆகிய மூன்றும் அடிப்படைத் தேவைகள்’