தமிழ் ஊனக்கண் யின் அர்த்தம்

ஊனக்கண்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (ஞானக்கண்ணோடு ஒப்பிட்டுக் கூறுகையில்) முகத்திலிருக்கும் (குறைபாடுடையதாகக் கருதப்படும்) கண்.