தமிழ் ஊமை யின் அர்த்தம்

ஊமை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும்) பிறப்பிலேயே பேசும் திறன் இல்லாதவன்/-ள்.