தமிழ் ஊர்க்கோழி யின் அர்த்தம்

ஊர்க்கோழி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (கலப்பினம் அல்லாத) நாட்டுக் கோழி.