தமிழ் எடுகோள் யின் அர்த்தம்

எடுகோள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கருதுகோள்.

    ‘அந்தக் கருத்து ஆழமாக ஆராயப்படாமல் ஓர் அடிப்படை எடுகோளாக மட்டுமே கருதப்படுகிறது’