தமிழ் எண்ணக்கரு யின் அர்த்தம்

எண்ணக்கரு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கருத்தாக்கம்.