தமிழ் எண்ணெய் வித்து யின் அர்த்தம்

எண்ணெய் வித்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எண்ணெய் எடுக்கப் பயன்படும் தாவரங்களின் விதை, பருப்பு போன்றவை.