தமிழ் எண்பது யின் அர்த்தம்

எண்பது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பத்தின் எட்டு மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.