தமிழ் எதுகைமோனை யின் அர்த்தம்

எதுகைமோனை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பேச்சில்) அலங்காரமான ஒலிநயம்.

    ‘அவர் எதுகை மோனையோடு பேசுவார்’