தமிழ் எதேச்சாதிகாரி யின் அர்த்தம்

எதேச்சாதிகாரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தன் விருப்பப்படி ஆளுபவர் அல்லது நடந்துகொள்பவர்.