தமிழ் எதேஷ்டம் யின் அர்த்தம்

எதேஷ்டம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தேவைக்கு அதிகம்.