தமிழ் எரிந்து விழு யின் அர்த்தம்

எரிந்து விழு

வினைச்சொல்விழ, விழுந்து

  • 1

    (பொறுமை இல்லாமல்) கோபத்துடன் கடுமையாகப் பேசுதல்; எரிச்சல்படுதல்.

    ‘நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன் என்று இப்படி எரிந்து விழுகிறாய்?’
    ‘எதற்கெடுத்தாலும் நீ எரிந்து விழுந்தால் யார் உன்னிடம் பேசுவார்கள்?’