தமிழ் எரிபந்தம் யின் அர்த்தம்

எரிபந்தம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தீவட்டி.