தமிழ் எரிமேடை யின் அர்த்தம்

எரிமேடை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சடலத்தை எரிப்பதற்கு ஏதுவாகக் கட்டப்பட்ட சற்று உயரமான மேடை.