தமிழ் எருது யின் அர்த்தம்

எருது

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (எருமை அல்லாத) மாட்டினத்தில் ஆண்; காளை.