தமிழ் எறிகணை யின் அர்த்தம்

எறிகணை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஏவுகணை.

    ‘ராணுவத்தினரின் எறிகணையில் வீடு சேதமடைந்தது’