தமிழ் எறும்புதின்னி யின் அர்த்தம்

எறும்புதின்னி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அழுங்கு.