தமிழ் எலும்புக்கூடு யின் அர்த்தம்

எலும்புக்கூடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடலின் எலும்புக் கட்டமைப்பு.