தமிழ் எழில் யின் அர்த்தம்

எழில்

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அழகு.

    ‘இயற்கையின் எழில்’
    ‘எழில் கொஞ்சும் நகரம்’
    ‘எழிலான தோற்றம்’