தமிழ் எழுச்சி யின் அர்த்தம்

எழுச்சி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு (குன்றிய நிலையிலிருந்து அல்லது வீழ்ச்சிக்குப் பின்) புதிய வேகத்துடன் கூடிய வளர்ச்சி; மறுமலர்ச்சி.

  ‘வீழ்ந்துபட்ட இந்த இனம் மீண்டும் எழுச்சி பெறும்’
  ‘சிந்தனையாளர்கள்தான் உண்மையான சமூக எழுச்சிக்குக் காரணமாக இருக்கிறார்கள்’

 • 2

  உயர் வழக்கு (உணர்ச்சி நிரம்பிய) போராட்டம்; கிளர்ச்சி.

  ‘விடுதலைப் போராட்டம் என்னும் மாபெரும் எழுச்சியில் கலந்துகொண்டு இன்னல் அனுபவித்தவர்கள் இவர்கள்’

 • 3

  உயர் வழக்கு (வேகத்துடன் வெளிப்படும்) உற்சாகம்.

  ‘தாயகம் திரும்பிய தலைவருக்கு எழுச்சி மிகுந்த வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது’