தமிழ் எழுத்துருக்கட்டு யின் அர்த்தம்

எழுத்துருக்கட்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு எழுத்துரு.