தமிழ் எழுதுகோல் யின் அர்த்தம்

எழுதுகோல்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு எழுதுவதற்குப் பயன்படுத்தும் கருவி.