தமிழ் ஏகாலி யின் அர்த்தம்

ஏகாலி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (கிராமப்புறங்களில்) சலவைத் தொழிலாளி.