தமிழ் ஏட்டுச்சுவடி யின் அர்த்தம்

ஏட்டுச்சுவடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எழுதப்பட்ட பனை ஓலைகளின் தொகுதி.